Внутрішня система якості освіти

«СХВАЛЕНО»

педагогічною радою ліцею-школи

(протокол № 3 від 21.12.2020 року )

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказом директора ліцею-школи

від 21.12.2020 року № 201

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

комунального закладу «НВК І-ІІІ ступенів «ліцей-школа»

Козятинської міської ради Вінницької області»

 1. ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти комунального закладу «НВК І-ІІІ ступенів «ліцей-школа» Козятинської міської ради Вінницької області» (далі – Положення) розроблено відповідно до частини 3 статті 41 Закону України «Про освіту» і регламентує  здійснення оцінки та визначення шляхів вдосконалення освітнього процесу на основі  постійного внутрішнього моніторингу діяльності закладу.

 2. Метою існування внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

 • забезпечення довіри до результатів навчання шляхом підвищення якості освітніх послуг;

 • створення умов навчання та праці на основі партнерства учасників освітнього процесу;

 • забезпечення постійного зворотнього зв’язку від учасників освітнього процесу;

 • вдосконалення освітнього середовища;

 • оптимізація й ефективність управлінських процесів;

 • функціонування об’єктивної та зрозумілої  системи оцінювання учнів, оцінки рівня педагогічної діяльності;

 • забезпечення прозорості діяльності закладу;

 • формування ментальної готовності до змін в інтересах учасників освітнього процесу

3. Основними складовими  внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ліцеї-школі є:

 • політика та процедури забезпечення якості освіти;

 • система та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних  працівників;

 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління;

 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

 • забезпечення умов для формування особистості, готової до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,  дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству

4. Відповідно до визначених складових  внутрішньої системи забезпечення якості освіти  оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ліцеї-школі відбувається за наступними напрямами:

 • система управлінської діяльності;

 • освітнє середовище;

 • система педагогічної діяльності;

 • система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти;

 • інформаційні системи;

 • система виховної роботи.

5. З урахуванням специфіки діяльності закладу основними політиками і процедурами  вивчення якості освітньої діяльності  ліцею-школи є:

 • система внутрішнього моніторингу якості освіти;

 • система оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • професійне зростання педагогічних працівників;

 • забезпечення прозорості діяльності відповідно ст.30 Закону України «Про освіту»;

 • забезпечення академічної доброчесності;

 • запобігання та протидія булінгу;

 • якість виховної роботи.

6. Самооцінювання як процес вивчення та оцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи в ліцеї-школі здійснюється з наступною періодичністю:

 • за окремими напрямами – щорічно, згідно з перспективним і річним плануванням роботи закладу;

 • комплексне самооцінювання - раз на три роки.

7. До процесу самооцінювання закладу, крім штатних працівників, можуть залучатися представники учнівського самоврядування, батьківської громадськості, фахівці Центру професійного розвитку педагогічних працівників.

8. Процес самооцінювання передбачає наступні етапи:

 • збір та аналіз інформації;

 • узагальнення результатів самооцінювання освітніх та управлінських процесів;

 • обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання;

 • визначення шляхів удосконалення об’єкту самооцінювання та корекція управлінських рішень.

9. Для вивчення якості освітньої діяльності застосовуються наступні методи збору інформації та інструменти:

 • Опитування (анкетування) учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків);

 • Моніторинг:

  • навчальних досягнень здобувачів освіти;

  • педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних занять);

  • за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан забезпечення навчальних приміщень, безпека спортивних та ігрових майданчиків, робота їдальні та буфету, вплив середовища на навчальну діяльність тощо);

 •  Аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність:

  • система оцінювання навчальних досягнень учнів;

  • підсумкове оцінювання учнів;

  • фінансування закладу освіти;

  • кількісно-якісний кваліфікаційний склад педагогічних працівників тощо;

10.  Розробка вимог, критеріїв та індикаторів  самооцінювання якості освітньої діяльності ліцею-школи за окремими напрямами покладається на членів робочої групи, персональний склад і обов’язки якої затверджується наказом директора ліцею-школи.

11. Узагальнення результатів вивчення освітньої діяльності відбувається із застосуванням комбінованого (кількісного і описового) підходу оцінювання.​ 

Ознайомитись