top of page

Внутрішня система якості освіти

     Внутрішня система забезпечення якості освіти – це сукупність умов, процедур і заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх та управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання учнів, забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють усебічному розвитку особистості учнів.

     Існування такої внутрішньої системи  дозволяє підвищити якість освітніх послуг, довіру до результатів навчання, постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну діяльність, управлінські процеси тощо.

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ліцеї відбувається відповідно до нової редакції положення,  схваленого рішенням педагогічної ради та затвердженого наказом від 11.02.2022 №30.

Ознайомитись

сл2
сл2

press to zoom
сл3
сл3

press to zoom
сл5
сл5

press to zoom
сл2
сл2

press to zoom
1/4
bottom of page