Правила поведінки учнів

Затверджено 

рішенням педагогічної ради

(протокол №1 від 11.01.2019 року)

Правила внутрішнього розпорядку для учнів комунального закладу «Навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «ліцей-школа» Козятинської міської ради Вінницької області»

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «ліцей-школа» Козятинської міської ради Вінницької області» будує свою діяльність  на принципах поваги до індивідуальності й неповторності кожного учня. Водночас  збалансованість та ефективність  усіх аспектів освітнього процесу  можливі лише при  певних умовах, серед яких – належний рівень культури поведінки.

Правила внутрішнього розпорядку для учнів комунального закладу «Навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «ліцей-школа» Козятинської міської ради Вінницької області» (далі – Правила) визначають основні права, обов’язки та етику поведінки учнів ліцею-школи.

1.2. Правила розроблено на підставі Міжнародної Конвенції з прав дитини, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Статуту ліцею-школи.

1.3. Метою  даних Правил є:

 • формування в учнів громадянської культури та культури демократії;

 • створення сприятливої  робочої атмосфери під час освітнього  процесу;

 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

 • формування відчуття корпоративної приналежності, поваги до традицій ліцею-школи;

 • формування усвідомленої потреби в дотриманні  морально-етичних норм поведінки у соціумі.

ІІ. Права та обов’язки учнів

2.1. Учні ліцею-школи мають право на:

 • безпечні  умови навчання;

 • повагу людської гідності;

 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації;

 • користування  інфраструктурою ліцею-школи  в порядку, встановленому відповідно до спеціальних законів;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом;

 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2.2. Учні ліцею-школи зобов'язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти;

 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 • неухильно дотримуватися  правил безпечної поведінки;

 • відповідально  ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та даних Правил внутрішнього розпорядку;

 • дбайливо ставитися до громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу.

ІІІ. Правила поведінки учнів у ліцеї-школі

3.1. Основні принципи етики спілкування:

 

 • учні ввічливо поводяться з оточуючими, вітаються із працівниками ліцею-школи, батьками та гостями закладу;

 • спілкування зі старшими, однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. Учень не повинен допускати принизливих й образливих висловів, вживати ненормативну лексику тощо;

 • у  будь-яких проблемних ситуаціях у стосунках з іншими учень має звернутися до директора, завуча, вчителя, адже їхній досвід і педагогічна майстерність допоможуть уникнути багатьох проблем.

  

3.2. Зовнішній вигляд

 

У ліцеї-школі  відсутня форма єдиного зразка, що дозволяє учням реалізувати свою індивідуальність. Але при цьому одяг має бути  охайний, підібраний з усвідомленням того, що  правила доброго тону не передбачають  одягати в освітні установи  декольтовані,  вкорочені блузки, «топіки»;  дуже короткі спідниці;  шорти, надто обтягуючі брюки тощо;  спортивний одяг  (окрім уроків фізкультури та спортивних змагань);  одяг для літнього відпочинку;  вбрання із забороненою чи суперечливою  символікою і атрибутикою.

 

 3.3. Щоденна організація освітнього процесу

 

 • Учні приходять до школи за 15 хвилин до початку занять за розкладом; верхній одяг залишають у класній кімнаті або гардеробі.

 • Учень зобов’язаний підготувати своє робоче місце до початку  уроку, виклавши на парту все необхідне: підручник, зошит, щоденник, пенал тощо.

 • На перерві варто подбати про свої фізіологічні потреби, щоб не порушувати хід уроку і не пропустити щось важливе.

 • Попереджувальний перший дзвінок є сигналом рухатися до класної кімнати для  організованого і вчасного початку уроку, тож з’явитися після другого дзвінка вважається запізненням.

 • Використання мобільних телефонів та планшетів під час  уроку можливе лише з освітньою метою та з дозволу вчителя. В інших випадках мобільний телефон  має бути вимкнений або знаходитись на беззвучному режимі. Вчитель має право вимагати перебування телефонів у спеціально передбаченому місці  (бокс, окрема парта тощо).

4. Безпека учасників освітнього процесу

 

 • Учням категорично заборонено без дозволу адміністрації (класного керівника) виходити за межі території ліцею-школи під час освітнього процесу.

 • Про всі позаштатні ситуації необхідно терміново сповістити директора, завуча або педагогічних працівників.

 • Знаходячись у черзі в буфеті, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та гарного тону, за можливості пропускати молодших за віком та вчителів.

 • Відвідування буфету учнями ліцею-школи під час уроку суворо заборонено.

5. Поводження з майном

 

 • Учням категорично заборонено приносити до ліцею-школи речі, що не використовуються в освітньому  процесі.

 • Учні зобов'язані берегти майно закладу, зелені насадження на території, бережливо поводитися зі своїми речами та речами інших учасників освітнього  процесу.

 • У разі знаходження загублених речей необхідно повідомити членів адміністрації або класного керівника.

 • Учні зобов'язані дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу ліцею-школи, зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, виконувати санітарно-гігієнічні правила.

 • У разі навмисного пошкодження майна ліцею-школи батьки учня зобов'язані відшкодувати матеріальні збитки в установленому порядку.

IV. Відповідальність за порушення Правил

У разі порушення даних Правил внутрішнього розпорядку  передбачаються такі стягнення для учнів:

 • усне зауваження;

 • запис зауваження в щоденник;

 • винесення догани, включно із занесенням її в особову справу учня;

 • запрошення учня на бесіду до адміністрації школи (самого або з батьками);

 • при систематичних порушеннях та нечутливості учня та його батьків до проведених педагогічних дій учень із батьками (або за погодженням із ними  у їх відсутності) може бути викликаний на засідання Ради з профілактики правопорушень ліцею-школи, колективне рішення якої підлягає обов'язковому виконанню;

 • направлення клопотання до органів ювенальної превенції  про притягнення батьків до відповідальності згідно чинного законодавства;

 • у разі систематичних запізнень – відсторонення від уроку з подальшим його відпрацюванням.

V. Прикінцеві положення

5.1. Дані Правила вступають в дію з моменту  їх затвердження.

5.2. Відповідальність за доведення інформації про дані Правила до учнів ліцею-школи та їхніх батьків (осіб що їх заміняють) покладається на класних керівників

5.3. Якщо будь-який учасник освітнього процесу помічає порушення даних Правил, він повинен повідомити про це класного керівника та/або адміністрацію ліцею-школи.

5.4. Про випадки порушення даних Правил  батьки учня мають бути повідомлені класним керівником.

5.5. Правила  є обов’язковими для виконання всіма учнями ліцею-школи.