Правила внутрішнього розпорядку для учнів
опорного комунального закладу
«Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області»

1. Загальні положення

1.1. Опорний комунальний заклад «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» будує свою діяльність  на принципах поваги до індивідуальності й неповторності кожного учня. Водночас  збалансованість та ефективність  усіх аспектів освітнього процесу  можливі лише при  певних умовах, серед яких – належний рівень культури поведінки.

Правила внутрішнього розпорядку для учнів опорного комунального закладу «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» (далі – Правила) визначають основні права, обов’язки та етику поведінки учнів ліцею.

1.2. Правила розроблено на підставі Міжнародної Конвенції з прав дитини, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Статуту ліцею.

1.3. Метою  даних Правил є:

 • формування в учнів громадянської культури та культури демократії;

 • створення сприятливої  робочої атмосфери під час освітнього  процесу;

 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

 • формування відчуття корпоративної приналежності, поваги до традицій ліцею;

 • формування усвідомленої потреби в дотриманні  морально-етичних норм поведінки у соціумі.

Правила поведінки учнів

Затверджено 
рішенням педагогічної ради
(протокол №2 від 03.09.2021 року,
наказ №170 від 11.10.2021 року)

ІІ. Права та обов’язки учнів

2.1. Учні ліцею мають право на:

 • безпечні  умови навчання;

 • повагу людської гідності;

 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації;

 • користування  інфраструктурою ліцею  в порядку, встановленому відповідно до спеціальних законів;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом;

 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2.2. Учні ліцею зобов'язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти;

 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 • неухильно дотримуватися  правил безпечної поведінки;

 • відповідально  ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та даних Правил внутрішнього розпорядку;

 • дбайливо ставитися до громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу.

ІІІ. Правила поведінки учнів у ліцеї

3.1. Основні принципи етики спілкування:

 

 • учні ввічливо поводяться з оточуючими, вітаються із працівниками ліцею, батьками та гостями закладу;

 • спілкування зі старшими, однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. Учень не повинен допускати принизливих й образливих висловів, вживати ненормативну лексику тощо;

 • у  будь-яких проблемних ситуаціях у стосунках з іншими учень має звернутися до директора, завуча, вчителя, адже їхній досвід і педагогічна майстерність допоможуть уникнути багатьох проблем.

  

3.2. Зовнішній вигляд

 

У ліцеї  відсутня форма єдиного зразка, що дозволяє учням реалізувати свою індивідуальність. Але при цьому одяг має бути  охайний, підібраний з усвідомленням того, що  правила доброго тону не передбачають  одягати в освітні установи  декольтовані,  вкорочені блузки, «топіки»;  дуже короткі спідниці;  шорти, надто обтягуючі брюки тощо;  спортивний одяг  (окрім уроків фізкультури та спортивних змагань);  одяг для літнього відпочинку;  вбрання із забороненою чи суперечливою  символікою і атрибутикою.

 

 3.3. Щоденна організація освітнього процесу

 

 • Учні приходять до ліцею за 15 хвилин до початку занять за розкладом; верхній одяг залишають у класній кімнаті або гардеробі.

 • Учень зобов’язаний підготувати своє робоче місце до початку  уроку, виклавши на парту все необхідне: підручник, зошит, щоденник, пенал тощо.

 • На перерві варто подбати про свої фізіологічні потреби, щоб не порушувати хід уроку і не пропустити щось важливе.

 • Попереджувальний перший дзвінок є сигналом рухатися до класної кімнати для  організованого і вчасного початку уроку, тож з’явитися після другого дзвінка вважається запізненням.

 • Використання мобільних телефонів та планшетів під час  уроку можливе лише з освітньою метою та з дозволу вчителя. В інших випадках мобільний телефон  має бути вимкнений або знаходитись на беззвучному режимі. Вчитель має право вимагати перебування телефонів у спеціально передбаченому місці  (бокс, окрема парта тощо).

4. Безпека учасників освітнього процесу

 

 • Учням категорично заборонено без дозволу адміністрації (класного керівника) виходити за межі території ліцею під час освітнього процесу.

 • Про всі позаштатні ситуації необхідно терміново сповістити директора, завуча або педагогічних працівників.

 • Знаходячись у черзі в буфеті, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та гарного тону, за можливості пропускати молодших за віком та вчителів.

 • Відвідування буфету учнями ліцею під час уроку суворо заборонено.

5. Поводження з майном

 

 • Учням категорично заборонено приносити до ліцею речі, що не використовуються в освітньому  процесі.

 • Учні зобов'язані берегти майно закладу, зелені насадження на території, бережливо поводитися зі своїми речами та речами інших учасників освітнього  процесу.

 • У разі знаходження загублених речей необхідно повідомити членів адміністрації або класного керівника.

 • Учні зобов'язані дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу ліцею, зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, виконувати санітарно-гігієнічні правила.

 • У разі навмисного пошкодження майна ліцею батьки учня зобов'язані відшкодувати матеріальні збитки в установленому порядку.

IV. Відповідальність за порушення Правил

У разі порушення даних Правил внутрішнього розпорядку  передбачаються такі стягнення для учнів:

 • усне зауваження;

 • запис зауваження в щоденник;

 • винесення догани, включно із занесенням її в особову справу учня;

 • запрошення учня на бесіду до адміністрації ліцею(самого або з батьками);

 • направлення клопотання до органів ювенальної превенції  про притягнення батьків до відповідальності згідно чинного законодавства;

 • у разі систематичних запізнень – відсторонення від уроку з подальшим його відпрацюванням.

V. Прикінцеві положення

5.1. Дані Правила вступають в дію з моменту  їх затвердження.

5.2. Відповідальність за доведення інформації про дані Правила до учнів ліцею та їхніх батьків (осіб що їх заміняють) покладається на класних керівників

5.3. Якщо будь-який учасник освітнього процесу помічає порушення даних Правил, він повинен повідомити про це класного керівника та/або адміністрацію ліцею.

5.4. Про випадки порушення даних Правил  батьки учня мають бути повідомлені класним керівником.

5.5. Правила  є обов’язковими для виконання всіма учнями ліцею.