top of page

Програма роботи з обдарованими дітьми

Програма роботи з обдарованими дітьми розроблена з метою створення у ліцеї пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей, стимулювання їх  творчого  самовдосконалення, соціалізації та самореалізації у сучасному суспільстві.

Спрямована на формування конкурентноспроможної особистості, здатної до творення культури та самотворення, постійного духовного самовдосконалення шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та  розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та успішної соціалізації.

Структура роботи

Учнівське наукове товариство "Академія"

Наукове товариство «Академія» – громадська учнівська організація, яка діє відповідно до Положення «Про Товариство».

Мета діяльності Товариства – виявлення і творчий розвиток здібностей та обдарувань учнів ліцею, утвердження  національної  ідеї, розвиток національної культури та піднесення духовності народу.

Завдання Товариства:

  • формувати науковий світогляд у ліцеїстів;

  • сприяти утвердженню в ліцеї-школі культу науки, вихованості та високої громадянської свідомості;

  • сприяти розвиткові інтересу до знань;

  • сприяти утвердженню української мови як єдиної державної на всіх ділянках життя;

Наукові керівники секцій

МАН-лайт. Єдині серед шкіл міста Козятин!

   З 2017 року в ліцеї з ініціативи директора закладу Білянець О.А. плідно працює молодше відділення наукового товариства «Академія» Вінницького територіального відділення Малої академії наук України – «МАН-лайт».

     Його головне завдання – виявлення та розвиток здібних і талановитих учнів 5-8-их класів, залучення їх до науково-дослідницької та пошукової діяльності.

    Робота педагогів – керівників секцій спрямована на виховання професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим та дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже у школі визначають своє спрямування і наукове покликання. Вони навчають дітей не лише засвоювати знання, отримані на уроках, а й самим знаходити джерела інформації, проводити дослідницьку роботу, підводити підсумки.

   Діти під їх керівництвом вивчають різноманітні актуальні теми з української, англійської та польської мов, історії та географії, математики, фізики, хімії, зарубіжної літератури, біології та природознавства.

   Такий вид діяльності дає можливість учням більш повно заявити про себе, адже виступу на конкурсі передує величезна робота, а в її результаті – впевненість у собі та своїх силах, обізнаність у багатьох сферах, удосконалення ораторських здібностей, уміння спілкуватися з аудиторією.

Результати другого етапу Всеукраїнських олімпіад

Діаграма оліипіад 2023.png
bottom of page