top of page

Місія ліцею

Ліцей – це сучасний заклад загальної середньої освіти, який формує освічену, національно свідому, духовно розвинену, творчу особистість, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості.

Цінності ліцею

Спільнота

Ліцей – це спільнота вчителів, учнів, батьків, обслуговуючого персоналу, випускників і друзів закладу, людей, які створюють, поважають, зберігають і розвивають його традиції.

Особистість

У нашому закладі органічно поєднуються освітній і виховний процес у всіх його складових з акцентом на формуванні ключових компетенцій, необхідних успішній особистості в ХХІ столітті. 

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб кожний випускник ліцею був самодостатньою, освіченою, відповідальною, творчою особистістю. Ми визнаємо толерантність невід’ємною рисою сучасної людини, яка, приймає право іншого бути іншим.

Креативність

Ми створюємо  умови для розвитку і заохочуємо креативні ідеї та рішення, виконання завдань нестандартними методами. Головний  принцип навчання у ліцеї передбачає  отримання не лише суми знань, але й набору компетенцій, необхідних людині для успішної самореалізації в ХХІ столітті.

Доброчесність

Ми послуговуємося  етичними принципами та визначеними законами правилами, що забезпечують  довіру до результатів навчання.

Якість

Ми дотримуємось найвищих стандартів у навчально-виховній діяльності. Ми відзначаємо всіх учасників навчально-виховного процесу за досягнуті результати та відданість цінностям ліцею.

Гуманізм

Ліцей сповідує принципи гуманізму, визнає людську гідність, права і свободи. Ми вирізняємось особливо доброзичливою атмосферою у стосунках між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Демократія

Ми визнаємо незалежність мислення, відкритість, право на критику та увагу до критики наріжними  принципами демократії. Ми створюємо обстановку нетерпимості до будь-яких проявів авторитаризму і «совковості».

bottom of page