Місія ліцею-школи

Ліцей-школа – це сучасний заклад загальної середньої освіти, який формує освічену, національно свідому, духовно розвинену, творчу особистість, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості.

Цінності ліцею-школи

Спільнота

Ліцей-школа – це спільнота вчителів, учнів, батьків, обслуговуючого персоналу, випускників і друзів закладу, людей, які створюють, поважають, зберігають і розвивають його традиції.

Особистість

У нашому закладі органічно поєднуються освітній і виховний процес у всіх його складових з акцентом на формуванні ключових компетенцій, необхідних успішній особистості в ХХІ столітті. 

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб кожний випускник ліцею-школи був самодостатньою, освіченою, відповідальною, творчою особистістю. Ми визнаємо толерантність невід’ємною рисою сучасної людини, яка, приймає право іншого бути іншим.

Креативність

Ми створюємо  умови для розвитку і заохочуємо креативні ідеї та рішення, виконання завдань нестандартними методами. Головний  принцип навчання у ліцеї-школі передбачає  отримання не лише суми знань, але й набору компетенцій, необхідних людині для успішної самореалізації в ХХІ столітті.

Доброчесність

Ми послуговуємося  етичними принципами та визначеними законами правилами, що забезпечують  довіру до результатів навчання.

Якість

Ми дотримуємось найвищих стандартів у навчально-виховній діяльності. Ми відзначаємо всіх учасників навчально-виховного процесу за досягнуті результати та відданість цінностям ліцею-школи.

Гуманізм

Ліцей-школа сповідує принципи гуманізму, визнає людську гідність, права і свободи. Ми вирізняємось особливо доброзичливою атмосферою у стосунках між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Демократія

Ми визнаємо незалежність мислення, відкритість, право на критику та увагу до критики наріжними  принципами демократії. Ми створюємо обстановку нетерпимості до будь-яких проявів авторитаризму і «совковості».