top of page

Учнівське самоврядування у ліцеї

У ліцеї активно працює  учнівське самоврядування - педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних відносин виховного колективу на принципах  самореалізації, самодіяльності та самоорганізації особистості.

Учнівський Уряд Ліцею регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституція України, Всесвітньої декларації про права дитини, Закони України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про дитячі та молодіжні громадські організації».

Мета роботи Учнівського Уряду Ліцею

– формування соціально адаптованої особистості, якій властиві управлінські і лідерські якості, свідоме  ставлення до своїх обов’язків, повага до законів держави, набуття певного рівня правових знань.

Функції самоврядування у ліцеї:

- участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядається питання

   життєдіяльності учнівських колективів;

- участь у проведень соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності  учнівських колективів;

- забезпечення порядку, організація чергування у закладі, в класі;

- участь у роботі комісії з питань попередження випадків булінгу та мобінгу серед здобувачів освіти;

- організація дозвілля учнів: підготовка і проведення конкурсів, свят, змагань;

- проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій;

- організація роботи по благоустрою закладу та його території;

- організація роботи із збереження майна ліцею, води, електроенергії, підручників, із дотримання санітарно-гігієнічних вимог та самообслуговування.

Органи управління учнівського самоврядування:

 • учнівська конференція;

 • Учнівський Уряд;

 • Президент ліцею;

 • старостат.

Вищим органом учнівського самоврядування ліцею є учнівська конференція, яка скликається один раз на два роки (звітно-виборча конференція).

Виконавчим органом самоврядування ліцею є учнівська рада – Учнівський Уряд, який координує роботу класів, знайомить учнів з конкретними завданнями, ініціює та організовує цікаві для учнівської молоді заходи, контролює роботу учнівських творчих груп, співпрацює з головою учнівської ради.

Голова учнівської ради – Президент ліцею. Президента обирають один раз на 2 роки з представників 9-10 класів шляхом таємного голосування учнів 8-11 класів.

Старостат – об’єднання представників класів, старост, які звітують про результати роботу окремих класних колективів, забезпечують зв’язок між учнівською радою, колективом класу та класним керівником.

мо-23.png

Права та обов’язки голови Уряду ліцею – Президента

 

Президент має право:

 • пропонувати кандидатів у Раду міністрів.

 • виносити на розгляд членів Ради міністрів питання, що турбують учнів ліцею.

 • скликати учнівську конференцію, засідання Ради міністрів.

 • ухвалювати рішення, які не суперечать Статутові.

 • подавати пропозиції про внесення змін і доповнень у Статут ліцею.

 • ініціювати зміни, що сприятимуть поліпшенню стану навчання та дозвілля.

 Президент зобов’язаний:

 • дотримувати Статут ліцею;

 • контролювати виконання Статуту;

 • координувати роботу Ради міністрів.

СКЛАД УРЯДУ ЛІЦЕЮ

Президент – Колибаба Софія

Прем’єр-міністр – Олексюк Мирослава

Секретар – Дзюник Єва

Рада міністрів

Міністр культури – Поян Анна

Міністр спорту – Нагірняк Дарія

(замісники: Черкашин Богдан, Кірсун Володимир)

Міністр преси та радіомовлення – Лонський Максим

(замісник: Малішевський Володимир)

Міністр внутрішньої політики – Ропотова Анастасія

Міністр зовнішньої політики – Глуханюк Софія

Діяльність Учнівського Уряду

             Мета  роботи усіх міністерств Учнівського Уряду полягає в тому, щоб сприяти створенню у ліцеї комфортної, дружньої, безпечної і творчої атмосфери для кожного учасника освітнього процесу; формувати в учнів  відповідальне ставлення до навчання; допомагати розвивати творчі здібності; виявляти і долати негативні моменти булінгу, подавати приклад здорової конкуренції, чесного змагання, доброзичливого співіснування між учнями різних класів; створювати позитивний імідж ліцею; виховувати гордість і повагу до свого навчального закладу.

           Учнівський уряд нараховує 5 міністерств. Раду міністрів очолює Прем’єр-міністр, який за відсутності президента виконує його обов’язки.

МО-22.png
bottom of page