top of page

Політика щодо домашніх завдань

ПОЛОЖЕННЯ

про політику щодо домашніх завдань

опорного комунального закладу

«Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області»

 1. Положення про політику опорного комунального  закладу «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» щодо домашніх завдань (далі – Положення) визначає основні засади політики щодо видів, форми, змісту, обсягу, перевірки та оцінювання  домашніх завдань і є обов’язковим для виконання учасниками освітнього процесу.

 2. Положення розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи, а також досвіду фінських шкіл. 

 3. Основною метою домашніх завдань у ліцеї є закріплення, поглиблення і розширення здобутих на уроці знань і компетентностей, підготовка до засвоєння нового матеріалу, формування в учнів уміння працювати самостійно, розвиток їхніх пізнавальних інтересів, творчих здібностей.

 4. Головними принципами політики ліцею щодо домашніх завдань є:

 • доступність самостійного виконання; 

 • диференціація змісту домашніх завдань;

 • дотримання академічної доброчесності;

 • запобігання перевантаженню учнів;

 • урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, їхніх  пізнавальних  можливостей,  специфіки  навчального предмета, складності матеріалу.

 1. Домашні завдання можуть бути усні, письмові, індивідуальні (на розвиток  індивідуальних здібностей), парні та групові (на розвиток навичок співпраці).

 2. Вчителі ліцею мають право вільно обирати форми, методи і засоби навчання, що відповідають освітній програмі, в т.ч. стосовно змісту домашніх завдань. 

 3. У ліцеї заборонено  пропонувати домашні завдання на матеріал, який не пояснювався на уроці. Винятком може бути застосування технології «перевернутого навчання» в старших класах. 

 4. Недопустимим є домашнє завдання з написання рефератів (крім випадків, коли це передбачено навчальною програмою з предмета).

 5. В межах академічної свободи вчителі можуть, крім  вправ та питань для самоперевірки з підручника, пропонувати й інші домашні завдання  (проєкти, квести, віртуальні подорожі за темою уроку тощо). 

 6.  Домашні завдання   в ліцеї рекомендується   диференціювати залежно  від підготовки  учнів,  їх  індивідуальних  особливостей, виділяючи обов’язковий мінімум та «бонусні» завдання стимулюючого характеру (за бажанням учнів).

 7.  Час на виконання домашніх завдань визначається нормами Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, а саме: для учнів 3-5 класів  - не більше 1 години, у 6-9 класах –  1,5 години, у 10-11 класах – 2 години на день. Учням 1-2 класів задавати домашні завдання не рекомендується.

 8.  У структурі уроку вчителі ліцею зобов’язані передбачити час на коментар (інструкцію)  з виконання домашнього завдання.

 9.  Зміст домашнього завдання (а за потреби – інструкція до його виконання) оголошується на уроці, фіксується в електронному журналі та Classroom. 

 10.  Оприлюднення змісту домашнього завдання в електронному журналі має відбутися не пізніше 1530 того дня, коли проводиться урок, з обов’язковим вказанням дати, на яку задається домашнє завдання. 

 11.  В умовах воєнного стану працівники ліцею будуть вдячні батькам, які розуміють, що вчителі теж люди і можуть потрапити у форсмажорні обставини, через які унеможливиться вчасне оголошення домашнього завдання. Скористаймося такою ситуацією для вияву толерантності й доброзичливості!

 12.  В ліцеї допускається практика оголошення домашніх завдань заздалегідь, якщо вони вимагають особливого підходу до виконання (наприклад, практичні роботи). Оприлюднення таких завдань допускається не пізніше 18-ї години.

 13.  Не допускається задавати домашнє завдання у вигляді проєктів «сьогодні на завтра». На  виконання подібних домашніх завдань має  відводитися не менше тижня.

 14.  На вихідні, святкові та канікулярні дні домашнє завдання учням початкової школи не задається. Учням 5-11-х класів домашнє завдання не задається на канікули та перед Великодніми святами.

 15.  В ліцеї засуджується практика використання готових домашніх завдань.

 16.  Оцінювання домашніх завдань належить до поточного. Форми, зміст та спосіб оцінювання обирають педагогічні працівники ліцею, при цьому обов’язковим є оприлюднення вчителем зрозумілих  критеріїв оцінювання домашнього завдання.

 17. В ліцеї вітається, щоб батьки підтримували своїх дітей у навчанні, але це не означає, що вони мають виконувати домашні завдання за дитину та встановлювати надмірний контроль.

bottom of page