top of page

ПОРЯДОК

здійснення медичного обслуговування

здобувачів освіти  ліцею

  1. Медичне обслуговування здобувачів освіти  ліцею здійснюється відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Нового санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти,  «Про охорону дитинства» та  Нового санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти .

 

     2. Медичне обслуговування здобувачів освіти  ліцею  включає:

- організацію проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів у порядку встановленому МОЗ;

- організацію проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду у порядку встановленому МОЗ; здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання;

- надання медичної допомоги при невідкладних станах в закладах освіти;

-  виклик екстреної медичної допомоги та інформування про це батьків або інших законних представників дитини.

  3. Обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів   проводяться щороку медичними працівниками у закладах охорони здоров’я за згодою батьків, або інших законних представників дитини.

 Перед проходженням медичного огляду батьки, або інших законні представники надають інформовану добровільну згоду на проведення медичного огляду згідно форми первинної облікової документації встановленої МОЗ

 

    4. Під час обов’язкових медичних профілактичних оглядів лікарі оглядають учнів  та проводять обстеження, роблять висновок про стан їх здоров’я, який оформляють згідно форми первинної облікової документації встановленої МОЗ, визначають групу для занять фізичною культурою, надають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму, харчування та здійснення інших заходів.

 

  5. Медичну допомогу учням надає медична сестра ліцею.

 

    6. Медична сестра ліцею

   -   проводить антропометрію, термометрію, оцінку загального стану розвитку учня та інші скринінгові дослідження;

 -  здійснює періодичні огляди на педикульоз відповідно до вимог встановлених МОЗ;

 -  надає медичну допомогу при невідкладних станах;

 - проводять ізоляцію учнів (вихованців), що захворіли, з подальшим інформуванням батьків або інших законних представників, а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим;

 - бере  участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів (вихованців);

 - бере  участь в організації харчування учнів  закладу освіти;

 - проводить просвітницьку та консультативну роботу серед педагогічного колективу, батьків або інших законних представників та учнів  щодо здорового способу життя, турботи про психічне здоров’я, виховання здорової дитини;

 - здійснює інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я молоді, протидії поширенню серед учнів  звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я;

 - бере  участь в механізмі взаємодії з працівниками психологічної служби ліцею, інклюзивно-ресурсного центру, закладів охорони здоров’я, а також соціального захисту;

 - організовує  проведення поточної дезінфекції та санітарнодезінфекційного режиму у період карантину.

 7. Профілактичні щеплення проводять за згодою одного з батьків або інших законних представників, відповідно до календаря профілактичних щеплень у закладі охорони здоров’я після огляду лікаря.

bottom of page