Положення про взаємну відповідальність

Схвалено педагогічною радою

(протокол №1 від 30.09.2021 року)