Положення про взаємну відповідальність

Схвалено педагогічною радою

(протокол №2 від 03.09.2021 року,

наказ №170 від 11.10.2021 року)