top of page

Положення про взаємну відповідальність

Неможливо ступити ні кроку по цій землі без того,

щоб не стикнутися з відповідальністю та обов’язком,

який необхідно виконати.

Т. Карлейль

 

Коли ми приймаємо рішення взяти на себе відповідальність, 

ми перестаємо бездарно витрачати час, 

 звинувачуючи інших  людей та обставини. 

Л.Хей

 

         Головною метою діяльності нашого закладу є забезпечення високого рівня якості освіти. Досягти  великих успіхів у цьому напрямі  неможливо, якщо не брати на себе відповідальність за  результат, причому це стосується всіх учасників освітнього процесу: і педагогів, і батьків, і учнів. Саме тому колектив нашого закладу ініціював створення своєрідної угоди між педагогами і батьками, яка отримала назву  «Положення про взаємну відповідальність учасників  освітнього процесу за результати навчання в ліцеї». В його основу покладено принцип рівності обов’язків   педагогічного колективу та  батьків учнів щодо забезпечення оптимальних результатів навчання.

СХВАЛЕНО

РІШЕННЯМ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ               (протокол 11 від 06.05.2022 р.)

ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДИРЕКТОРА                від 09.05.2022 р. №73                                             

bottom of page